#følgopp

desember 2021 har for oss vært å være tidgiver og bidra frivillig som er vannlig å si.

ONOFFkultur er opptatt verdien av utendørsterapi – «en universal nøkkel som åpner aktivitet i skog, ved sjø og fjell. I pakt med naturen får kroppen opppleve alle årstider. Naturen er betingelsesløs og ærlig imøte med hvem som helst.»

#følg opp – Verdensdagen for psykisk helse belyser hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig felleskap er bra for psykisk helse.