Hjemmefrontens barn

Tekst: «SYNTETISKE TIDER» Lovise Ak

«Antivolds prosjekt» basert på to norske musikkalbum
Tapre Barn og Selveste Du.

Det er gode tider for raske løgner

Gode tider for mektige menn

Fleip eller fakta når nye høyder

Massene splittes med moderne penn

Middelveiene raseres

Grøfter graves og vold premieres

Vi har sett det før

De unge hjerter blør

Mens haukene herjer

bak kynismens slør

Vi følger ikke med

vi er alltid et annet sted

Dehumaniseringens kunst

har gode tider

Helhet er skjellsord

og sannhet lider

Vi følger ikke med

vi er alltid et annet sted

Stopp opp menneskevenn

Gå innover og kjenn

For langt der inne bak larm og løgner

inn til ditt innerste sted

Der finnes et lys som trosser

Hvor enn du er hva enn du gjør

Hold alltid fast i det

Universal velferd

En sterk velferdsstat har trygg infrastruktur

Grunnlaget til velferdsstaten er at felleskapet skal gi oss trygghet og verdighet. De fleste av oss vil være friske nok til å jobbe å forsørge oss selv gjennom egen inntekt. Men ingen er sikret å aldri havne i uføre. Ulykke eller sykdom kan ramme de fleste av oss. Noen blir født med funksjonsnedsettelser som gjør det krevende eller umulig å få innpass på arbeidsmarkedet. Andre får en oppvekst som er dysfunksjonell, og gir livsvarige skader.

Onoffkultur støtter synet om at samfunnet har et felles ansvar å sikre at muligheten til å leve et godt liv, ikke forsvinner over natta dersom man havner i en ulykke eller blir alvorlig syk.

Akkurat nå styres strømmen i Norge av markedskreftene, til stor glede for strømleverandørene, men med store kostnader og ulemper for strømkundene.
Strøm er et av våre grunnleggende behov, som det er viktig å ta av børs, for å sikre at industri og husholdningene i Norge har forutsigbare strømutgifter. Det er gjennom EØS-avtalen og forordningen Acer, at vi har fått europeiske strømpriser.

Vann og strøm er definert som kritisk infrastruktur som må være tilgjengelig for alle om samfunnet skal fungere.

Infrastruktur er et omfattende begrep

Infrastruktur er en samlebetegnelse på alt som er nødvendig for å få samfunnet til å fungere på en tilfredsstillende måte. I tillegg skiller man mellom fysisk infrastruktur og organisatorisk infrastruktur. Fysisk infrastruktur er for eksempel  kraftforsyning, veier, jernbaner, havner, flyplasser, telenett, vann- og avløpsnett og avfallshåndtering. Mens organisatorisk infrastruktur omhandler for eksempel  forvaltningsnivåer, rettssystemet, utdanningssystemet, finans- og pengesystemet, helseforetak, politi og forsvar.
Bare ved korte strømavbrudd, merker man i samfunnet hvor viktig strømmen er for
alle funksjoner, som feks sykehus og andre kristiske samfunnsfunksjoner.

Mulighet til å jobbe for uføre

ONOFFkultur ønsker et velferdssamfunn som gir flere mulighet til å bidra med sine kunnskaper og evner. 

Også de som kan jobbe periodevis, skal få mulighet til det. Mange uføre som ønsker muligheten til å jobbe det de kan. ONOFFkultur vil bidra til en velferdsstat som legger til rette for at alle får mulighet til å jobbe det de kan, og en tilrettelegging der det behøves.  

Derfor ble uføretrygden innført, og både Arbeiderpartiet og venstresiden mener det er svært viktig å opprettholde og videreutvikle en velferdsstat som ivaretar de som ikke kan jobbe.

Kommunene bør være gode på å fortelle hvordan ulike sosiale tjenester og arbeidsmarkedstiltak fungerer for deres innbyggere.

Synet på uførhet skiller AP/venstresiden fra høyresiden

  • UføreUlykke eller sykdom kan ramme alle. Noen blir også født med funksjonsnedsettelser som gjør det krevende eller umulig å få innpass på arbeidsmarkedet.
    HØYRESIDEN tror at reduserte trygder vil få folk i arbeid.
    ARBEIDERPARTIET/Venstresiden vil opprettholde og videreutvikle en velferdsstat som gjør det lettere å komme i jobb og gir trygghet for de som uansett ikke kan jobbe.
  • les regler om uføretrygd her
  • https://www.advokatsmart.no/guide/uforetrygd

Kommuneøkonomi (Rødt program)

Norge er en rik stat med fattige fylkeskommuner, kommuner og bydeler som får stadig flere oppgaver uten at budsjettene økes tilstrekkelig.
Når kommuneøkonomien er dårlig, er det fordi staten henter inn det aller meste av skatteinntekter og overfører for lite tilbake til kommunene hvor verdiskapinga faktisk skjer.

ØKONOMI :
Rødt vil at kommunene skal fortsette å ha ansvar for store og viktige deler av velferdssamfunnet fordi lokaldemokrati og lokale løsninger er viktig. Da må en større del av skatteinntektene tilbake til kommunene, og de må samtidig ha mulighet til å hente inn egne inntekter og få større handlingsrom. Inntektssystemet til kommunene og fylkeskommunene må endres slik at de får tilstrekkelig med midler til å kunne gjennomføre oppgavene sine på en måte som sikrer desentrale tilbud med forsvarlig bemannede tjenester.

Musikk er medisin.

Som medisin er ikke musikk uten bivirkninger – mange blir avhengig og i verste fall døv. – Noen sjanser i livet bør man ta.

Tidlig ble vi klar over at musikk kom til å bli livsnødvendig, et universalt verktøy som «preparerer», for musikken kan trøste, gir ro, og hjelper deg å slappe av. Trenger du energi, så er det bare å velge noe med tempo, sett på noe energisk. Alt fra Prgrock til eksempel punk. I mørke timer kan musikken løfte, bli kraft sterk nok, til å holde en fast i livet.

«Musikk er svært individuelt, musikk er personlig, og mange kjenner at musikk har en helbredende kraft. «Musikk stimulerer sinnet så positivt, at i visse tilfeller kan musikk kurere depresjon. Dette kasuset heter Keith Moon – den beryktede,hyperaktive trommeslageren i The WhoHan med det mildt sagt svingende humøret.
Det kunne gå en tid mellom hver gang Moon følte seg nedfor, men var han først nede for telling, var det så alvorlig at han låste seg inne i et rom for å være alene.«
Der kurerte han seg selv ved å spille plater med The Beach Boys til humøret kom tilbake.
Opprivende tap av mennesker som begår selvmord, kan sende sorgen rett ned i kjelleren. Heldigvis har musikk hatt terapeutisk effekt. Så den har hindret meg, flere ganger i å gå i svart. Når følelsene nærmer seg bristepunkt, har musikk som verktøyet gitt  meg ro. Den viktigste linken er at både bror og svoger var spesielt intressert i musikk. Det var også Jeremy, han spilte live på Skuret i Trondheim, den siste gang han var her.
Min familie mistet to 1991,2011, brødre til selvmord, og en god venn fra New York, Jeremy Rice 2018. Jeremy  møtte vi på en ferie reise, min far tok oss med til fotball VM i Paris.  Siden da, var Jeremy på besøk to gangerhos oss her i Trondheim. Svoger Gunnar var musiker med en bred instrumentell begavelse, Brosjan, Knut Dagfinn, var kreativ butikkeier innen mote. Våre brødere var sterkt, lidenskapelig opptatt av musikk.  Brødrene påvirket både rettning og plattform, faktisk vår forståelse av musikk. I 1991, da min bror avsluttet livet, var samfunnet ikke kommet ut av skammen knyttet til selvmord.
Fellesnevner i oppveksten, var musikken, og den fungerte som et «plaster» og en rømningsvei, begge to behøvde en «exit.» Vi spilte musikk veldig høyt,  for vi trengte å stengte verden ute», og skape et rom, hvor vi opplevde fred. Musikk har gjennom lang tider, gitt lindring til mørke* sjeler. Vår far var streng og autoritær, han var mest opptatt av å stenge av musikken.
Jeg brukte mer enn 5 år, på å komme meg videre, en tung prosess, den handlet mest om, å tilgi seg selv. Det hardestse å akseptere var at jeg aldri mer skulle se og oppleve broren min. Når vinylen la seg i platespilleren, og stiften knitret frem musikken, kan jeg fortsatt føle at jeg er i «bobla», hvor alt rundt stenges ut. Den felles preferansen jeg og Kunt-Dagfinn opplevde gjennom musikk var vårt . Da hadde vi en tilhørighet, som var sterk.
«Musikk er kultur, nostalgi, et personlig skattkammer av minnebrikker knyttet fast til selve livet. Heldivis, fins det mange musikere som er laget for å trøste oss.»
Vi bruker ofte «Moon-metoden», den trengs oftere i vinterhalvåret, og den anbefales varmt. Det er ikke avgjørende hvilken musikk man bruker. For eksempel Beach Boys eller Bryan Ferry, men også rolige parti av King Crimson,  fungerer godt som musikk-terapi for noen.
«Det viktige er å gripe tak i den musikken man har lyst til å høre på. Med andre ord; musikk plukket ut med hjertet, ikke nødvendigvis av fornuften. Slik går du frem: plukk frem platen og sett den på, len deg godt tilbake, åpne ørene,lukk øyene, steng ute alt som måtte foregå rundt deg, og la musikken «vandre inn i deg.»
Erfaring viser at det aldri tar mer enn fem minutter før humøret begynner å stige igjen. Skulle man få tilbakefall, er det bare å gjenta behandlingen etter behov. La oss ikke bli opphengt i begrepet kvalitet. Det er musikk for enhver anledning, og det finnes god musikk innenfor alle genre. Det som er uforståelig eller dårlig for noen,

kan være fantastisk for andre.

Vi bør ikke flire av folk som finner glede i det som forståsegpåere karakteriserer som dårlig musikk. Noe av det verste som finnes er bedrevitere som forteller deg at musikken du liker ikke er verdt å høre på. La det være helt klart: All musikk som du liker og som gir deg noe er verdt å høre på. Jeg kjenner nok «umusikalske» mennesker som har fått sine liv beriket ved å høre en lastebilsjåfør fra Drangedal synge, til at jeg med trygghet kan slå fast at også platene (eller rettere sagt kassettene) til Sputnik har stor verdi.
Tørk gliset ditt, du som leser, hvis du syns påstanden er for drøy. Sputnik er like viktig for noen som Radio Head er for andre. Grunnen er at disse artistene – uansett hvor forskjellige de er –formidler det samme budskapet; glede. Brian Wilson har  sin egen forklaring på hvorfor musikk i seg selv har en legende kraft, og hvorfor det er så viktig å lytte til musikk. Han sier «Den beste musikken er den som gir deg følelsen av å være elsket. Musikk som hjelper og helbreder.» Forklaringen er fornuftig, det syntes Keith Moon også. Artikkelen er bygget på basis av en ekstra kilde.

Leve

ONOFFkultur er aktive medlemmer i Leve organisasjonen for etterlatte av selvmord.
Vi ønsker å bidra til større åpenhet rundt vanskelige temaer som det å være etterlatt når noen har tatt sitt eget liv. Sammen får vi kunnskap og kan støtte hverandre, og bidra til å skape endring.

I 2018 tok 674 mennesker i Norge sitt eget liv. 117 av disse var over 65 år.
30 selvmord skjedde blant mennesker i aldersgruppen 80 år og oppover.
Det estimeres fortsatt store mørketall, som kan skyldes manglende obduksjoner av eldre over 65 år. Når obduksjoner ikke gjennomføres, kan det føre til at dødsfall feiltolkes som sykdom eller annet. Det reiser spørsmål om
at nysgjerrigheten for menneskers livskvalitet reduseres når livets slutt likevel nærmer seg. Forskere mener da også at selvmord blant eldre tas for lite på alvor i Norge.

SORG

Sorg defineres som emosjonell reaksjon på tap, som kan
utløse psykisk og fysisk smerte. I de siste tiårene har
vitenskapelige studier av symptomer, mentale og fysiske
helseproblemer og måter å håndtere sorg på øket kraftig.
Forskning søker å utvikle metoder for å identifisere og
tilby forebyggende behandling til personer som befinner
seg i faresonen for å utvikle tapsrelaterte helseproblemer.
Denne artikkel tar hensyn til kunnskap om konsekvenser
av tap og omsorg for sørgende. Den viser til tidligere
publiserte tekster som omhandler mentale og fysiske
følger av sorg. Vi har to grunnleggende spørsmål:

Vi belastes både psykisk og fysisk følger når vi mister en
nærstående person går bort? Det kan utløses triggere,
fra tidigere tap og sorger man har opplevd.
Er faren for sykdom er større for sørgende enn for
ikke-sørgende?