Gleden er å bidra…

Filantroper

«ONOFFkultur har etablert seg som noe ideelt innen kultur,
et «samfunnsverkøy» og et pusterom for samfunnsengasjerte,
kreativ mennesker .
En nonprofitt virksomhet, som også er politisk uavhengig.«

ONOFFkultur eksisterer også i fantasien,
som noe ønskelig, som ikke alltid kan realiseres.
De utenfor arbeidsmarkedet, ønsker vi å tilby plass i kulturlandskapet.
Hvor vi starter en prosess, som kanskje blir til noe mer?
Vi har vært frivillige i mange år, det har gitt oss
erfaring, økt kompetansen og nå har stort nettverk.

Gjennom ulike organisasjonsverv, kjenner vi Trondheim
godt, og har gode relasjoner med ideelle mennesker.

Utenforskap, selvmordsforebygging, rusproblematikk,
og erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus er 4 pilarer vi bidrar innenfor,
ONOFFkultur vil løfte frem flere perspektiver om sårbare temaer til de med myndighet og beslutter
. Vi har skaffet artister og produsert visuelle kampanjer til flere verdensdager!

Visuell produksjon, Tone Berg

Vårt klassisk gitar nettverk spenner fra Italia til Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan ta bestemte ansvarsområder, når det gjelder konsert arrangering. Vi kan også etterspøres som rydde og rigge hjelpere.


Vi skaper profil og uttrykk, og henter kreative innspill i nettverket. ONOFFkultur er ikke helårs virksomhet, men og vi være en nisje for små intime arrangement.
2022 ble et planleggings og skrivebords år, men vi brukte rikelig god tid
Levendefestival på Rockheim.
ONOFF skriver nye prosjekt for menn og helsevesen sommeren 2023.

«Kulturenheten har hittil godkjent alle våre prosjekt, og bidrat med økonomisk støtte.«

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Med 12 års frivillighet i Trondheim, på mange stasjoner, håper vi 2023 også
får god utvikling.
Ta kontakt med ONOFFkultur, om du har en kul idé, ønsker å skape noe nyttig eller ideelt. Man må ikke spille pået instrument, eller ha bachelor eller en mastergrad. For gjennom lidenskap får vi drivkraft til å skape, og med det nettverk vi er, får vi mange muligheter i fremtiden.
Vi jobber av og på, slik logoen sier: ON/OFF – vent og se.

«Vi utvikler prosjekter med tittelen samfunnsmiddagen, der grasrota (folk flest) får komme med sine meninger, spise et varmt måltid med folk som har ansvar på området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *