Samfunnsverktøy 2023

Filantroper


«ONOFFkultur ble etablert som noe ideelt innen kultur, et «samfunnsverkøy» og pusterom for kreativ mennesker . En nonprofitt virksomhet, som er helt politisk uavhengig.«

ONOFFkultur eksisterer også i fantasien, som noe ønskelig,
som ikke alltid blir realisert. Vi ønsker at de utenfor arbeidsmarkedet,
skal få prøve prosjekter i kulturlandskapet.
Sammen kan vi starte en prosess, og kanskje blir noen prosjekter
noe mer?

Vi har bidratt på mange lass siden 201o, det har gitt oss
erfaring, skap mer kompetanse og bredere nettverk.

Idag kjenner vi Trondheim godt, fordi organisasjonsarbeid,
skaper kontakt med ideelle mennesker, i ulike samarbeid.

Fokus rettet på utenforskap, selvmordsforebygging, rusreform, og erfaringskonsulentrollen.
Selve aksen i arbeidet vi skal synliggjøre. De fem siste åra har onoff’ vært kraftfulle, med å utvikle samarbeid på tvers av organisasjoner.

Vi kjenner klassiske gitarister fra Italia til hit i Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan være helt eller delvis ansvarlig for innleie
og faktiske utgifter. Bidrar ONOFFkultur i større prosjekt,
er vi en motor der alle parter er ansvarlig for sine budsjett.


Primært ønsker vi et annerledes uttrykk, hvor nettverket inviteres til idémyldringen. Der starter vi en prosess, med flere skapere, som får igang et skikkelig kickoff. ONOFFkultur er ingen helårs virksomhet, hvor målet er å lage flere små arrangement i intime rammer.
2022 har vært planleggings og skrivebords år, vi har små og større manus på gang. I 2023 ønsker vi at Trondheims frivillige deltar på en stor dugand, en lysfest midt i byen, hvor vi feier Lucia og håpet. Vi håper det blir et kontinuitets prosjekt, en årlig gave til by og folk.


«Kulturenheten har godkjent alle våre prosjekt, og vil gi økonomisk støtte til onoffkultur.«

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Med 12 års frivillighet i Trondheim, på ulike stasjoner, ser vi frem til å styre egne prosjekter i 2023.
Ta kontakt med ONOFFkultur, om du har en kul idé, gjerne noe nyttig eller ideelt. Du trenger ikke spille et instrument, eller ha en bachelor og masse vekttal. Vi trenger lidenskap og drivkraft for å skape, og nettverk vi har, er det store muligheter.
Vi jobber av og på slik logoen sier: ON/OFF – vent og se.

«Vi utvikler prosjekter med tittelen samfunnsmiddagen, der grasrota og folk flest får si sitt under et måltid med funksjonerer i byen.

Vi bidrar på feltet psykisk helse & rus, med fokus på
utenforskap og selvmordsforebygging.Ved å se hele mennesket,
og gå gennom hele baggasjen, hvis det trengs.