Fargerik og inkluderende by

Filantroper

Håper dette gir inspirasjon, til folk som ønsker mer meningsfylt fritid:

HVEM er ONOFFKULTUR?
Trønderpar, Tone og Jostein Berg har kultur som “politisk” verkøy. Engasjert på området psykisk helse, utenforskap og selvmordsforebygging. ONOFFkultur er en nonprofitt virksomhet, politisk uavhengighet.”

Vi har nettverk i det klassiske miljøet, akustisk viserock/pop/prog og trønderrock. Vi lager små og mellomstore arrangement, der vi syr sammen helt unik ting. Medlem av Trondheim bluesklubb og frivillig på ideelle arrangement.

Vi bygger stadig ut nettverket og målet er frivillige oppdrag som gir fargerike og meningsfulle hverdager.

ONOFFkultur søker støtte i kommunene til ideelle prosjekt, hvis målet er noe mer proffesjonelt. Begge har verv i flere organisasjoner.
Kystbyen Brighton i England, har en wibe* vi strekker oss mot.

Samarbeid mellom engasjerte ildsjeler er veldig fint!
I nettverk vårt har vi freelancere, musikere, profesjonell kokk, foredragsholdere eller historiefortellere. Spennende lokasjoner, den røde tråden er psykisk helse. Våre verdier;
å verne om natur og dyr i et humanitært perspektiv”.


Kanskje din virksomhet vil bidra til noen som sliter? ONOFFkultur ønsker at nærsamfunnet er tettere på sårbare innen rus og psykiatri.

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Virksomheten vår heter ONOFFkultur, målet er 4 prosjekter årlig.
sanselig kultur av lyd smak og lukt

Ute arrangement er best, under stjernehimmelen, gjerne rundt et sprakende bål.
Med italienske vinprodusenter, urter, planter og krydder som gir rene, intense “ganeopplevelser.”

11 år med frivillighet i Trondheim, leksehjelp, sykehjem, Pstereo, julemarked, verdensdagen for psykisk helse, flere styreverv, begge er etterlatte av selvmord.
Onoffkultur ønsker en bedre holdningskultur i Trondheim,
og vil bruke kultur som verktøy i samfunnsdebatten.
Vil du henge* med ONOFFkultur, trenger du ikke spille et instrument, eller ha en bachelor. Lidenskapelig engasjement er god drivkraft, og vi har et stort nettverk. Virksomheten er ikke helårs: vi jobber av og på ON/OFF – 2022 har spennende ting, bare vent.