Samfunnsverktøy 2023

Filantroper

«ONOFFkultur etablerte noe ideelt innen kultur,
et «samfunnsverkøy» og pusterom for samfunnsengasjerte,
kreativ mennesker .
En nonprofitt virksomhet, helt politisk uavhengig.«

ONOFFkultur kan også eksisterer også i fantasien,
som noe ønskelig, som ikke alltid realiseres.
De utenfor arbeidsmarkedet, kan tilbys plass i kulturlandskapet.
Vi starter en prosess, og kanskje blir prosjektet til noe mer?
Vi har bidratt på mange lass siden 201o, det har gitt oss
erfaring, økt vår kompetanse og nettverk.

Gjennom mange års organisasjonsarbeid, kjenner vi Trondheim
godt, og ønsker kontakt med ideelle mennesker, for ulike samarbeid.

Utenforskap, selvmordsforebygging, rusreform, og erfaringskonsulentrollen er 4 pilarer vi fokuserer på,
ONOFFkultur jobber for å adressere disse temaene til
beslutningstagerne.

Vårt klassiske gitarist nettverk spenner fra Italia til Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan ta forskjellige ansvarsområder, når det kommer til arrangering.


Vi skaper profil og uttrykk, og er god på å hente kreative innspill i nettverket. ONOFFkultur er ikke helårs virksomhet, men skal bli en nisje for små intime arrangement.
2022 ble planleggings og skrivebords år, vi bruker god tid til på en større plan. I 2023 håper vi at Trondheims frivillige sier ja til en stor dugand, lysfest midt i byen, der vi feier Lucia. Vi ønsker et kontinuitets prosjekt, en årlig gave til by og folk.


«Kulturenheten har godkjent våre prosjekt hittil, og gitt oss økonomisk støtte.«

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Med 12 års frivillighet i Trondheim, på mange stasjoner, håper vi 2023 også
får god utvikling.
Ta kontakt med ONOFFkultur, om du har en kul idé, ønsker å skape noe nyttig eller ideelt. Man må ikke spille pået instrument, eller ha bachelor eller en mastergrad. For gjennom lidenskap får vi drivkraft til å skape, og med det nettverk vi er, får vi mange muligheter i fremtiden.
Vi jobber av og på, slik logoen sier: ON/OFF – vent og se.

«Vi utvikler prosjekter med tittelen samfunnsmiddagen, der grasrota (folk flest) får komme med sine meninger, spise et varmt måltid med folk som har ansvar på området.

Vi bidrar på feltet psykisk helse & rus, med fokus på
utenforskap og selvmordsforebygging.Ved å se hele mennesket,
og gå gennom hele baggasjen, hvis det trengs.