Filantroper

Rockheim – Enlevendefestival 2022


ONOFFkultur ble etablert som noe ideelt innen kultur, et “samfunnsverkøy” og pusterom for kreativ mennesker . En nonprofitt virksomhet, som er helt politisk uavhengig.

ONOFFkultur eksisterer også i fantasien, som noe ønskelig,
som ikke alltid blir realisert. Vi ønsker at de utenfor arbeidsmarkedet, skal få prøve prosjekter i kulturlandskapet.
Sammen starter vi en hel prosess, kanskje noen prosjekter
kan bli til noe mer?
Vi har dratt på mange lass siden 2013, men det har gitt oss
erfaring, skaffet kompetanse og nettverk.

Idag kjenner vi Trondheim godt, fordi organisasjonsarbeid,
skaper rom for ulike samarbeid. Fokuset på utenforskap, selvmordsforebygging, rusreform, og erfaringskonsulentrollen.
Et fokus som skal være synlig i alt vi gjør. De siste 5 åra har vi
fått samarbeidspartnere i mange leire…..

Vi kjenner klassiske gitarister fra Italia til hit i Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan være helt eller delvis ansvarlig for innleie
og faktiske utgifter. Bidrar ONOFFkultur i større prosjekt, er vi en motor der alle parter er ansvarlig for sine budsjett.


Primært vil vi lage noe annerledes, hvor nettverket inviteres til idémyldringen. Vi starter en prosess, med flere skapere, og får igang skikkelig kickoff. ONOFFkultur er ingen helårs virksomhet, og hovedmålet er å små arrangement i intime rammer.
2022 har vært planleggings og skrivebords år, vi har små og litt større manus på gang. I 2023 ønsker vi at Trondheims frivillige blir med på en stor dugand i, en lysfest midt i byen, som avsluttes i Nidarosdomen.


Kulturenheten har godkjent alle våre prosjekt, og gitt økonomisk støtte til onoffkultur.

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Med 12 års frivillighet i Trondheim, på ulike stasjoner, ser vi frem til å styre egne prosjekter i 2023.
Ta kontakt med ONOFFkultur, om du har en kul idé, gjerne noe nyttig eller ideelt. Du trenger ikke spille et instrument, eller ha en bachelor og masse vekttal. Vi trenger lidenskap og drivkraft for å skape, og nettverk vi har, er det store muligheter.
Vi jobber av og på slik logoen sier: ON/OFF – vent og se.

Vi utvikler prosjekter med tittelen samfunnsmiddagen, der grasrota og folk flest får si sitt under et måltid med funksjonerer i byen.

Vi bidrar på feltet psykisk helse & rus, med fokus på
utenforskap og selvmordsforebygging.Ved å se hele mennesket,
og gå gennom hele baggasjen, hvis det trengs.