Fargerik og inkluderende by

Filantroper

Lag et meningsfylt liv:

HVEM er ONOFFKULTUR?
Trønderpar, Tone og Jostein Berg gjør kultur til “politisk” verkøy. Engasjert på området psykisk helse & rus, og temaene utenforskap og selvmordsforebygging. ONOFFkultur er en nonprofitt virksomhet, og disse prosjektene er politisk uavhengig.“Fra 2023 skal ikke ONOFFkultur se røde tall, men våre første år ser vi på som nødvendige utviklings steg.”

I nettverket har vi klassisk, akustisk viserock/pop/prog og trønderrock. ONOFFkultur administrerer og er ansvarlig for alle løpende utgifter, vi må sørge for lønn og hyring av musikere.
Målet er annerledes prosjekt, som gir ny kompetanse til alle involverte. ONOFFkultur er ikke en helårs virksomheter og de fleste arrangementene er som intim enheter.
2022 er et langsiktig planleggings og skrivebords år.


Fra start har ONOFFkultur mottatt økonomisk støtte fra kulturenheten i Trondheim, de har støttet all aktivitet sålangt.

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Virksomheten heter ONOFFkultur, målet er 4 prosjekter årlig Som alle handler om mer inkluderende samfunn.

11 år med frivillighet i Trondheim, leksehjelp, sykehjem, Pstereo, julemarked, verdensdagen for psykisk helse, flere styreverv, begge er etterlatte av selvmord.
Onoffkultur ønsker en bedre holdningskultur i Trondheim,
og vil bruke kultur som verktøy i samfunnsdebatten.
Vil du henge* med ONOFFkultur, trenger du ikke spille et instrument, eller ha en bachelor. Lidenskapelig engasjement er god drivkraft, og vi har et stort nettverk. Virksomheten er ikke helårs:
det jobbes av og på ON/OFF – 2022 skjer spennende ting, vent å se.