Filantroper


Trønderparet, Tone og Jostein Berg etablerte ONOFFkultur i 2017
hvor kultur er som et “samfunns” verkøy. ONOFFkultur er en
nonprofitt virksomhet, som er politisk uavhengig.Siden 2016 har vi bidratt på mange arrangement,
fått mye erfaring, nettverksbygging og samfunns kompetanse.”
Vi har lært om Trondheim via flere organisasjoner, og hvem vi kan “spille på ball med.”

I nettverket fins klassiske gitarister i fra Italia til Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan være helt eller delvis ansvar for innleie
og faktiske utgifter. Når ONOFFkultur bidrar i spesifikke prosjekter, står alle parter ansvarlig for eget budsjett, og tydelige arbeidsavtaler.


Vi ønsker å skape annerledes prosjekt, hvor ny erfaring tilføres alle involverte. ONOFFkultur er ikke helårs virksomhet, målet fremover er små arrangementene, i intime rammer.
Vi har et planleggings og skrivebords år 2022, med små og større manus på gang.


Kulturenheten har likt våre initiativ hittil, og støtte onoffkultur
økonomisk sålangt.

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Etter 11 år med frivillighet i Trondheim, på forskjellige stasjoner, gleder vi
oss til å styre vår tid mer selv fremover. Selvfølgelig deltar vi fortsatt i verv. Ikke noe sikkert at de blir fornyet eller forlenget.
ONOFFkultur ønsker å bli kontaktet, hvis du har en kul idé, eller noe nyttig ideelt. Du må ikke spille et instrument, eller ha en bachelor i et eller annet. Vi setter lidenskapelig drivkraft fremfor det meste, og med det nettverket vi har, kan vi få til mye. Virksomheten er ikke helårs: det jobbes av og på ON/OFF – det skjer mye spennende i 2022 og noen blir kanskje synlig her.

Vi har bidratt på feltet psykisk helse & rus, hatt fokus på temaene
utenforskap og selvmordsforebygging. Onoffkultur kombinere
det i nye baner, med kultur og helse i et bredere perspktiv.