Samfunnsmiddag

Filantroper

2022– Tone og Jostein Berg

HVEM er ONOFFKULTUR?
Trønderpar, Tone og Jostein Berg bruker kultur som “politisk” verkøy; engasjert på området psykisk helse og sosial profil. ONOFFkultur er en nonprofitt virksomhet, med politisk uavhengighet.

Vi har kontakter i det klassiske miljøet, akustisk viserock/pop/prog og trønderrock. Små og mellomstore arrangement, vi kan sy sammen noe helt unikt. Medlem av Trondheim bluesklubb og frivillig på ideelle arrangement.

Vi bygger nettverk hvor målet er frivillighet som gir en fargerik og meningsfylt hverdag.
ONOFFkultur bruker sine erfaringer på aktivitet som engasjerer.
Vi søker støtte til ideelle prosjekt, hvis vi ønsker mer proffesjonalitet. Begge har verv i flere organisasjoner.
Å bidra til samspill mellom ildsjeler synes vi er fint!
I nettverket fins freelancere, musikere, profesjonell kokk, foredragsholdere eller historiefortellere. Spennende lokasjoner, den røde tråden er psykisk helse. Vi vil fremme tydelige verdier;
å verne om natur og dyr i et humanitært perspektiv”.


Kanskje din virksomhet vil bidra til noen som sliter? ONOFFkultur ønsker at nærsamfunnet er tettere på sårbare innen rus og psykiatri.

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Virksomheten vår heter ONOFFkultur, målet er 4 prosjekter årlig.
sanselig kultur av lyd smak og lukt

Ute arrangement er best, under stjernehimmelen, gjerne rundt et sprakende bål.
Med italienske vinprodusenter, urter, planter og krydder som gir rene, intense “ganeopplevelser.”

11 år med frivillighet i Trondheim, leksehjelp, sykehjem, Pstereo, julemarked, verdensdagen for psykisk helse, flere styreverv, begge er etterlatte av selvmord.
Onoffkultur ønsker en bedre holdningskultur i Trondheim,
og vil bruke kultur som verktøy i samfunnsdebatten.
Vil du henge* med ONOFFkultur, trenger du ikke spille et instrument, eller ha bachelor bakgrunn. Vi mener lidenskaplig engasjement er bra drivkraft, sammen med et stort nettverk. Det er ikke helårs virksomhet: vi jobber av og på ON/OFF