Filantroper

Rockheim – Enlevendefestival 2022


ONOFFkultur ble etablert som noe ideelt innen kultur, et “samfunnsverkøy” og pusterom for kreativ mennesker . En nonprofitt virksomhet, politisk uavhengig.

ONOFF foregår uten å eksistere i fantasien, som noe ønskelig, men ikke alltid å bli realisert. Vi ønsker de som er utenfor arbeidsmarkedet, skal få jobbe kulturlandskapet.Siden 2016 har vi bidratt på mange arrangement, det har skaffet oss
erfaring, viktig nettverk og kompetanse.

Nå kjenner vi Trondheim enda bedre, fordi organisasjonsarbeid,
har skapt rom for flere samarbeid. Mangeårig fokus på utenforskap, selvmordsforebygging, rusreform, og erfaringskonsulentrollen.

I nettverket har vi klassiske gitarister fra Italia til Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan være helt eller delvis ansvarlig for innleie
og faktiske utgifter. Bidrar ONOFFkultur i store prosjekt, er alle parter ansvarlig for sine budsjett.


Primært ønsker vi å skape annerledes prosjekt, hvor alle får nye erfaringer. ONOFFkultur er ingen helårs virksomhet, målet er å lage arrangement i intime rammer.
2022 er et planleggings og skrivebords år, vi har små og litt større manus på gang.


Kulturenheten har godkjent alle våre prosjekt, og gitt økonomisk støtte til onoffkultur.

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Etter 11 år med frivillighet i Trondheim, på forskjellige stasjoner, nå gleder vi oss til å styre tia mer selv fremover. Selvfølgelig har vi fortsatt verv. Tiden viser hvilke verv vi vil forlenge.
ONOFFkultur ønsker å bli kontaktet, om du har en kul idé, gjerne noe nyttig og ideelt. Du trenger ikke spille et instrument, eller ha en bachelor og masse vekttal. Vi velger lidenskapelig drivkraft foran det meste, og vårt nettverk, kan vi få til mye. Virksomheten er ikke åpen hele året: det jobbes av og på ON/OFF – vent og se.

Vi bidrar på feltet psykisk helse & rus, med fokus på
utenforskap og selvmordsforebygging.Ved å se hele mennesket,
og gå gennom hele baggasjen, hvis det trengs.