Samfunnsmiddag

Filantroper

Desember 2021 – Tone og Jostein Berg

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Vår jobb som samfunn er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

På vår plattform, arrangerer vi unike møter med ulike samfunnsaktører. Vi kan lage mat og hente inn musikk. Mat basert på norske tradisjoner, men også inspirert av reiser og våre utenlandske venner.

Et hektisk liv må ha tid til både empati og omtanke,
å løfte folk som bidrar i lokalsamfunnet. I en organisasjon, eller ideelle saker folk brenner for?

Vi finner riktig lokale, og riktig folk. Uten store midler skaper skaper vi gyldne minner, og ny inspirasjon. Vårt prosjekt som vi kaller Samfunnsmiddag*, har en pilot under utvikling, en dokumentar om utenforskap og frivillighet. 2022 kan bli ditt år, kontakt onoffkultur, for vi vet kan å ramme inn et gyldent øyeblikk.

«HVEM er ONOFFKULTUR?
Trønderparet Tone og Jostein, samfunnsaktører med
sosial profil. ONOFFkultur er politisk uavhengige, og virksomheten
er nonprofitt.

«Førtidspensjonert» med en fargerik fritid, ONOFFkultur er hovedsaklig det vi bruker kapasiteten til.
Vi søker støtte til våre ideelle prosjekt, som alltid bygger på samfunnsengasjement. Begge er 50 pluss, med et stort nettverk i flere organisasjoner. Vi liker å skape samspill mellom ulike engasjerte!
Vi kjenner freelancere, musikere, hyrer profesjonell kokk, om det trengs. Spennende lokasjoner, samfunnsviktige temaer uten politisk profil. Vi har tydelige verdier; «å verne om natur og dyr i et humanitært perspektiv».

Virksomheten heter ONOFFkultur, med mål om 4 prosjekter årlig.Vår kultur er lyd smak og lukt – – –

Vi liker utearrangement, under stjernehimmelen, gjerne rundt et sprakende bål.
Med italienske vinprodusenter, urter, planter og krydder som gir rene, intense «ganeopplevelser.»


11 år med frivillighet i Trondheim, leksehjelp, sykehjem, Pstereo, julemarked, verdensdagen for psykisk helse, flere styreverv, vi er etterlatte av selvmord. Onoffkultur ønsker å bidra til en bedre holdningskultur i Trondheim.
Kultur er et viktig verktøy i samfunnsdebatten. I ONOFFkultur må du ikke å kunne spille et instrument, eller ha kulturel akademisk bakgrunn. Lidenskap og engasjement er svært god drivkraft, som ONOFFkultur skal bidra med, med et stort nettverk. Vi fungerer:
av og på. ON/OFF