ON_OFFkultur

Filantroper

Endret – 29 november 2021 – Tone og Jostein Berg

Vi påstår at alle har en rolle når vi skal skape et samfunn med mindre forskjeller. De store, strukturelle grepene kan og må tas fra politisk hold, men også enkeltindivider har påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser i sin modell som utvikler alle mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle systemen som virker rundt et menneske finnes det faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Vår jobb som samfunn er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobiliteten synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes om foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Vi har en plattform, hvor vi arrangerer unike møter med samfunnsaktører. Vi kan lage mat og hente inn musikk. Norsk tradisjons mat, men også inspirert av våre reiser og utenlandske venner.

I et hektisk liv er det viktig å vise empati og omtanke, å løfte folk som bidrar i lokalsamfunnet. I en organisasjon, eller ideelle saker folk brenner for?

Vi finner riktig lokale, og riktig folk. Så skaper vi en unik kveld, som du husker. Et nytt prosjekt kaller vi Samfunnsmiddag*, piloten er snart ferdig, en dokumentar. 2022 kan bli ditt år, kontakt onoffkultur, for vi vet hvordan man rammer inn et gyldent øyeblikk.

«HVEM er ONOFFKULTUR?
Trønderparet Tone og Jostein, samfunnsaktører med
sosial profil. ONOFFkultur er politisk uavhengige, og virksomheten
er nonprofitt.

To «førtidspensjonerte» som bruker sin restkapasit ideelt.
Vi søker støtte til våre ideelle prosjekt, som bygges på samfunnsengasjement. Vi er 50 pluss, har stort nettverk i organisasjoner.
Vi kjenner freelancere, musikere, hyrer profesjonell kokk, om det trengs. Spennende lokasjoner og en politisk uavhengig profil. Men tydelige verdier; «vern om natur og dyr i et humanitært perspektiv».

Konseptet heter ONOFFkultur, vår plan er 4 prosjekter årlig.
Vi liker utearrangement, under stjernehimmelen, gjerne rundt et sprakende bål.
Med italienske vinprodusenter, urter, planter og krydder som gir rene, intense «ganeopplevelser.»

 Da ON/OFF 2016, var ferdig ble vi bedt om å arrangere en klassisk konsert. Vi tok utfordringa og inviterte to gitarister fra Trondheim, Alf Wilhelm Lundberg, og Kathrine Rømmen, som varmet opp for den Italienske proffessor (i klassiske musikk) Roberto Tascini Han hadde 2 konserter den helga 2017, både i Lademoen kirke og på Ladekaia. Prosjekt med utviklings potensialet, og sosiale linker til 3 europeiske land. Logistikk og kulturel kalender må man kjenne, om vi arrangerer ny klassisk konsert .
Lærdom:
Ila kirke hadde klassisk konsert samme kveld, og TSO/symfoniorkesteret trakk majoriteten av seter den kvelden.

11 år med frivillighet i Trondheim, på Pstereo, julemarked, verdensdagen for psykisk helse, mange styreverv, begge er etterlatte av selvmord. Onoffkultur vil bira til en bedre holdningskultur i Trondheim.
Kultur eret viktig som verktøy i samfunnsdebatten. Du må ikke spille et instrument, eller ha akademisk bakgrunn. Lidenskap er god drivkraft, med det skal ONOFFkultur bidra, med moduset av og på.