#følgopp

desember 2021 har for oss vært å være tidgiver og bidra frivillig som er vannlig å si.

ONOFFkultur er opptatt verdien av utendørsterapi – «en universal nøkkel som åpner aktivitet i skog, ved sjø og fjell. I pakt med naturen får kroppen opppleve alle årstider. Naturen er betingelsesløs og ærlig imøte med hvem som helst.»

#følg opp – Verdensdagen for psykisk helse belyser hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig felleskap er bra for psykisk helse.

Roberto Tascini 2017

Ladekaia 2017 – amateur video

 I 2017 fikk vi mulighet til å arrangere en klassisk konsert i Trondheim.
En utfordring vi tok, hvor vi inviterte to gitarister fra Trondheim, Alf Wilhelm Lundberg, og Kathrine Rømmen, til å varme opp for vår Italienske proffessor (i klassiske musikk) Roberto Tascini Han spilte 2 konserter den helga 2017, i Lademoen kirke og på Ladekaia. Lørdagsnatta, tente vi bålpanna i hagen, og Roberto lånte hus-gitaren, ble rekkehusets rocke trubadur.
Magisk helg, magiske gjester fra Europa.

Prosjektet har utviklings potensialet, med sosiale linker til 3 europeiske land. Logistikk og den konsert kalenderen må være klar, hvis prøver å arrangere klassisk konsert .
Lærdom:
Ila kirke hadde klassisk konsert samme kveld, og TSO/symfoniorkesteret trakk majoriteten av seter den kvelden.

ONOFFKultur would like to see Roberto play in Skandinavia in near future

Neil Young

Nydelig coverversjon av Ove Røen «Old man» Samfunnsmiddagen 2021

Hvorfor trenger vi en samfunnsmiddag i Trondheim?
Husholdninger, gamle og unge trenger å gå sammen og diskutere ordentlige saker rundt middagsbordet. Legg bort mobilen og andre forstyrrelser, for å dempe både aldersfobi og annerledes stigma som har negativt innvirkning på våre sosiale liv. Vi har 169 folkevalgte på stortinget, så det er ganske enkelt, folket eller «grasrota» må også bidra? Alle har nyttige erfaringer, og skal forstå sin egen markedsverdi. Samfunnsmiddagen er et generasjonssamarbeid, som skal krympe utenforskapet!
– Temaet i 2021 er rus, utenforskap, og forsterforeldre, og middagen på Østre Tømmerdal (foreningen Power) ga oss mye start-kunnskap.

Skikk og bruk, skrevne og uskrevne regler, kan formes sånn at de tilpasses tia vi lever i. Sedvane er faste handlingsmønster som gjentas over lengre tid, noen vaner trenger å få en moderne tilpasning?
Bli venn med teknologi og demp alderismen som har fått mye plass på medieplattformene. Samspill som fører generasjonene mot hverandre, og ikke fra hverandre.

Neil Young er en kanadisk sanger, musiker (gitar, keyboards, munnspill) og komponist. Han er en av rockens største singer-songwritere, kjent for å mestre både ballader, rock, country og popmusikk . Young er en glimrende gitarist og har en følsom stemme, og han er en kompromissløs og ujevn artist som aldri har vært redd for å skifte stil. Tekstene hans omhandler mange ulike temaer – de kan være politiske eller handle om for eksempel ensomhet og desperasjon.

«Old Man»

Old man look at my life,
I’m a lot like you were.
Old man look at my life,
I’m a lot like you were.

Old man look at my life,
Twenty four
and there’s so much more
Live alone in a paradise
That makes me think of two.

Love lost, such a cost,
Give me things
that don’t get lost.
Like a coin that won’t get tossed
Rolling home to you.

Old man take a look at my life
I’m a lot like you
I need someone to love me
the whole day through
Ah, one look in my eyes
and you can tell that’s true.

Lullabies, look in your eyes,
Run around the same old town.
Doesn’t mean that much to me
To mean that much to you.

I’ve been first and last
Look at how the time goes past.
But I’m all alone at last.
Rolling home to you.

Old man take a look at my life
I’m a lot like you
I need someone to love me
the whole day through
Ah, one look in my eyes
and you can tell that’s true.

Old man look at my life,
I’m a lot like you were.
Old man look at my life,
I’m a lot like you were.

Samarbeidspartnere

Foreningen Power. På rett vei og Østre Tømmerdal (pårørende av rus)
Fylkeskommunen, mobbeombudet – Hans Lieng
Tone og Erik Grådahl Fosterforeldre
Bidragsytere:
Trondheim kommune
Ole Stokke bidrar med lokal viltmat til Samfunnsmiddagen
Leira Gartneri (prison made) Blomster til gjesteneOnoffkultur‘s mandat er å sette sammen sterke nettverk som samarbeider om samfunnsaktuelle tema. BIDRA TIL Å KRYMPE UTENFORSKAPET

Frivillighet

Næringsaktører som samarbeider med frivillige organisasjoner, må forstå verdien og kompetansen organisasjonene sitter på og hvordan de kan bidra til å bygge opp under den. Akkurat som frivillige organisasjoner må forstå hvilken verdi næringsaktørene kan bidra med og hvordan man sammen bygger synergier og resultater som er større enn hva de to partene kunne fått til hver for seg.

I gode samarbeid gjør partene hverandre sterkere. Del kompetanse og ressurser med hverandre, og skap sammen-fallende langtidsstrategier som tar utgangspunkt i disse.

Gi næringslivet skatte-insentiv som støtter frivillighet

Regjeringens frivillighetsmelding slår fast at en framtidsrettet frivillighet bør se på flere finansieringsmuligheter og samarbeidspartnere for arbeidet sitt. Her må også det offentlige være aktivt med og legge godt til rette for samarbeid med næringslivet.

Slik regelverket er i dag, får bedrifter trekke fra sponsing av arrangement i regi av frivillige organisasjoner som markedsføringsutgifter på skatteseddelen. En rapport fra Deloitte viser at regelverket i dag gir lite rom for fradrag for såkalt sosiosponsing. ONOFFkultur og Frivillighet Norge mener regelverket må endres slik at at næringslivet får samme skattemessige insentiver til å inngå sponsoravtaler med alle typer frivillige organisasjoner.

DSB – https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/