Music is medicine

Let Culture be the tool

As medicine, music is not without side effects – you can get addicted and at the worst, be deaf. – Well, you have to take some chances in life, right?

Early on, I realized that music was VITAL for me, it comforts, calms, and creates energy when you need it. In dark hours, music has been a lifesaver, holding my hand, like a nurse or a napkin

Music is individual experiences, and music has a healing power for many people. Music stimulates the mind so positively that in some cases, music can cure depression. This case here is called Keith Moon – the infamous, hyperactive drummer in The Who. He with the mildly fluctuating mood. There could be a while between each time Moon felt down, but if he first went down for counting, it was so serious that he locked himself in a room to be alone. There he cured himself by playing records with The Beach Boys until hi got his mood back. Uplifting loss of people who commit suicide sends grief down to a bottom level. Music has, with therapeutic abilities, prevented me from going completely in black. In such periods,the strong forces of music have taken control. When the mind rages with anger, music has been a lifesaver to many of us.

We want music to aid the world, through global culturally project.

“Since 1991, my husband and I has lost one brother each to suicide, Knut Dagfinn, my older brother, a creative fashion-shop owner, died in 1991. My brother in law, Gunnar, left in 2011, a musician with broad instrumental skills. Two men, both intense passionate about music. They influenced our direction and our platform of understanding music. In 1991, when my brother left, the society where in a deep sense of shame, associated with suicide. On our way from childhood to adulthood, music was a «patch» that our family dysfunction needed. It took me 5 years to find a inner forgiveness that I did not contribute enough to his ability to live. Suicide relatives struggles heavely with, many forms of guilt. I finally could let go of the burden, and the worst grief in my life was over. The largest job was to forgive myself for letting my brother down.

With very little openness, and deep shame, my grief consisted mostly of letting selfforgiveness come throug. When the pin hits the vinyl, and music flows out in the room, you CAN reach a magic place, where your insides* feel peace and comfort.»
I often use the «Moon method», especially in the winter, and I highly recommend it. It is not crucial that you choose Beach Boys (I prefer Bryan Ferry or calm King Crimson, but many other bands and genders work as music therapy. The important thing is that you resort to the music you want to listen to). In other words, music picked out with the heart, not necessarily by reason. And then…let the music «wander into, or through you.»

Experience says that it never takes more than five minutes before the mood starts rising again. Should you get a relapse, just repeat the treatment as much as needed.

Let’s not get hung up on the concept of quality. There is music for every occasion, and there is good music in every genre. What is incomprehensible or bad for some may be wonderful for others. That’s why I do not smile at people who find joy in what intellectuals characterize as bad music. One of the worst things that can happen to you is to know that the music you like is not worth listening to. Let it be very clear: All music that you like and that gives you something is worth listening to.

Brian Wilson has his own explanation for why music in itself has a healing power, and why it is so important to listen to music. He says “The best music is the one that gives you the feeling of being loved. Music that helps and heals. ” The explanation makes sense, and so did Keith Moon.

(Different guiltissues is a heavy weight on family members/relatives suffering with suicide loss, an often need to seek proffesional help)

Gleden er å bidra…

«ONOFFkultur har etablert seg som noe ideelt innen kultur,
et «samfunnsverkøy» og et pusterom for samfunnsengasjerte,
kreativ mennesker .
En nonprofitt virksomhet, som også er politisk uavhengig.«

ONOFFkultur eksisterer også i fantasien,
som noe ønskelig, som ikke alltid kan realiseres.
De utenfor arbeidsmarkedet, ønsker vi å tilby plass i kulturlandskapet.
Hvor vi starter en prosess, som kanskje blir til noe mer?
Vi har vært frivillige i mange år, det har gitt oss
erfaring, økt kompetansen og nå har stort nettverk.

Gjennom ulike organisasjonsverv, kjenner vi Trondheim
godt, og har gode relasjoner med ideelle mennesker.

Utenforskap, selvmordsforebygging, rusproblematikk,
og erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus er 4 pilarer vi bidrar innenfor,
ONOFFkultur vil løfte frem flere perspektiver om sårbare temaer til de med myndighet og beslutter
. Vi har skaffet artister og produsert visuelle kampanjer til flere verdensdager!

Visuell produksjon, Tone Berg

Vårt klassisk gitar nettverk spenner fra Italia til Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan ta bestemte ansvarsområder, når det gjelder konsert arrangering. Vi kan også etterspøres som rydde og rigge hjelpere.


Vi skaper profil og uttrykk, og henter kreative innspill i nettverket. ONOFFkultur er ikke helårs virksomhet, men og vi være en nisje for små intime arrangement.
2022 ble et planleggings og skrivebords år, men vi brukte rikelig god tid
Levendefestival på Rockheim.
ONOFF skriver nye prosjekt for menn og helsevesen sommeren 2023.

«Kulturenheten har hittil godkjent alle våre prosjekt, og bidrat med økonomisk støtte.«

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Med 12 års frivillighet i Trondheim, på mange stasjoner, håper vi 2023 også
får god utvikling.
Ta kontakt med ONOFFkultur, om du har en kul idé, ønsker å skape noe nyttig eller ideelt. Man må ikke spille pået instrument, eller ha bachelor eller en mastergrad. For gjennom lidenskap får vi drivkraft til å skape, og med det nettverk vi er, får vi mange muligheter i fremtiden.
Vi jobber av og på, slik logoen sier: ON/OFF – vent og se.

«Vi utvikler prosjekter med tittelen samfunnsmiddagen, der grasrota (folk flest) får komme med sine meninger, spise et varmt måltid med folk som har ansvar på området.

Roberto Tascini 2017

Ladekaia 2017 – Samsung amatør video

In 2017 we arranged a classic konsert in Trondheim. A challenge we tok, who we supplemented two guitarists from Trondheim, Alf Wilhelm Lundberg, and Kathrine Rømmen, to warm up for Roberto Tascini (prof classical guitar)

He played 2 consecutives concerts 17/18 September 2017, in Lademoen church and on Ladekaia. Saturday night, we let a bonfire in our back yard, and Roberto tok the house guitar, playing rock/freestyle under the starry sky. It was bra, and we had rocke* troubadour on the house. Magical helg, with magical guests from Europe. Thank you to everyone who contributed in the project, Loredana Severino, Cecilie Klüver, Alf Wilhelm Lundberg, Kathrine Rømmen, Urlich Coppel, all the way to sist, especially Siri Marø, who was necesarry from start to finish. Classic gitar prosjekt with sosial contacts in Münster and St. Giorgio and London. A concert in the future, can be possible, if we got the right crew to deliver! Lesson: it was classical concert in Ila church on the same date, the TSO/symphony orchestra drew the majority of the church audience. ONOFFKultur will certenly be apart of finding new venues for Roberto Tascini’s, playing classical concert in Skandinavia. Even without any experience in guitarconcerts, it gave us a great feeling.

 I 2017 arrangerte vi en klassisk konsert i Trondheim.
Det var en utfordring vi tok, der vi supplerte to gitarister fra Trondheim, Alf Wilhelm Lundberg, og Kathrine Rømmen, til å varme opp for Roberto Tascini (prof klassisk gitar) Han spilte 2 konserter den helga 2017, i Lademoen kirke og på Ladekaia. På lørdagsnatta, tente vi bål i hagen, og Roberto tok husgitaren, og spilte rock/freestyle under stjernehimmelen. Det låt bra, og vi hadde rocke* trubadur på husrekka vår.
Magisk helg, magiske gjester fra Europa. Takk til alle som bidro i prosjektet,
Loredana Severino, Cecilie Klüver, Alf Wilhelm Lundberg, Kathrine Rømmen,
Urlich Coppel, helt til sist, spesiel takk til Siri Marø, som bidro sterkt fra start til slutt.

Klassisk gitar prosjekt med sosiale kontakter i Münster og St. Giorgio
og London.
Ny konsert planlegges når logistikk og pofesjonell veileder er klar for multi nasjonal kultur.
Lærdom:
det var klassisk konsert i Ila kirke samme dato, TSO/symfoniorkesteret trakk majoriteten av seter den kvelden.

ONOFFKultur will help out and search for venues for Roberto Tascini’s
to play classical concert in Skandinavia.