SAMFUNNSMIDDAG 2021′

Filantroper


Filmmaterialet er lagt til modning, etter et godt erfaringsmøte med ulike aktører på gården i Østre Tømmerdal 18 juni 2021.
En tre retters middag bestående av: pai med reker og mango, ungarsk gulasj, med trøndersk elgkjøtt, og lokale grønnsaker. Hvor kvelden ble avsluttet ute,
med is og bær, og trubaduren Ove Røen. Han spilte kjente låter ved et sprakende bål.
Gården er en mellomstasjon, og behovet for sånne tilbud er veldig stort blant rusmisbrukere. I østre Tømmerdal, hos foreningen Power, kan pårørende og frivillige «hente seg inn» i stille og naturlige omgivelser.

Skjerma, langt unna tilgang på rusmidler, med masser av spennende utendørsterapi .

«Onoffkultur fikk ikke nok filmstøtte til sin første samfunnshistorie. Vi lærte mye, som senere vil bli veldig nyttig. ONOFFkultur sitter på verdifullt filmmatrialet, tiden vil vise, nå har vi lagt materielatet dokumentaren ferdigstilles. Vi synes arbeidet med å dokumentere både situasjonen og ildsjeler somhjelper sårbare mennesker, er svært viktig.»

Et ønske om å drive ettervern i samspill med pårørende og frivillige, mener ONOFFkultur er en kjempeidé! En god virksomhet er at gården får faste oppdrag, og et nærsamfunn som støtter opp.

Foreningen Power. På rett vei, vil at systemet og de som jobber i rusfeltet oppdager potensialet. Gården trenger mer renovering og stabile inntekter.
Med plan om å drive solid ettervern koblet til friluftsliv, for de med de tyngste rusproblemene. Krefter som anvendes på å holde
prosjektet flytende, skulle vært omsatt til menneskelig omsorg.
Med krevende søknader som skal skrives, stadig kontroll av tidsfrister, for innkjøp av matrialer og betale utgifter. Argumentere og dokumentere gode settninger på papiret. By og kommune må forstå hvor viktig dette er.
Vi ble kjempeglad da «Power» takket ja til å ha middagsmøte arrangert av oss på gården.
Planen var å lage innspill til byrådet om Østre Tømmerdal med en dokumentar.
En beskjed til de som tar viktige avgjørelser for byen, fra sårbart terreng.

Vi har besøkt gården i flere år, observert frilufts potensielat, og opplevd engaasjementet hos de frivillige. Å renovere gården med gjenbruk og bærekraft er grønne stikkord. I rus og psykiatri opplever pasienter og pårørende mye nedskjæring og innstramminger. Prosjektet ønsker å holde kostnader og utgifter nede, det er mange initiativ her som må løftes frem.
Foreningen Power, på rett vei, har drivkraft og innsats som vil motivere flere til lignende prosjekter. Samfunnet trenger stor satsing på ettervern. Et viktig pusterom som kan avlaste, skjerme og hindre tilbakefall.

Vi håper kommunen vil støtte prosjektet og ikke la frivillige dra hovedlasset. ONOFFkultur håper det offentlige tar større ansvar. Onoffkultur lager utstillingsvindu, og har vist frem prosjektet på mange plattformer.


Det offentlige ser på frivillighet som del av
løsningen på samfunnsutfordringene. Onoffkultur mener frivillig utstrekning bør evalueres som definisjon. Tilbud som rekreasjon og utendørsterapi, ettervernsprosjekt i Østre Tømmerdal, burde utløse stabil offentlig støtte. På bakgrunn av at tjenesten brukes av offentlige instans, kan ikke frivillighet drifte det alene .
Frivillighetens funksjon er: «å eksisterer for å oppfylle egne formål
med egenverdi. Vi mener enkelte tiltak som frivillighet initierer, skal ikke offentligheten ha som bestillingsvare.
Et likeverdig partnerskap mellom det offentlige og
frivilligheten bør per definisjon, finne ut hvordan organisasjonenes formål og egenart bidrar til felles mål. »«Samfunnsmiddagen» – ønsker at husholdninger/grasrota diskutere mer rundt middagsbordet, og tar en aktivt rolle. Stortinget skal gjøre mye, men «sammen endrer vi samfunnet.»

Mobbeombud Hans Lieng, og hverdagshelt Tone og Erik Grådahl ble invitert på «samfunnsmiddag» for å dele sine erfaringer, og prate konstruktivt om utenforskap, utendørsterapi, og fosterforeldre-rollen.

Mobbeombudets tanker om bruk av Østre Tømmerdal gård (Power)
«Jeg ser flere muligheter for å bruke gården og naturen i Tømmerdalen. Det kan være som etterverntilbud for barn og unge som har vært utsatt for mobbing, trygge samtaler når barnet skal få fortelle om sin egen opplevelse slik at skolen kan sette inn treffsikre tiltak, samlinger for å bygge bedre relasjoner mellom elever der mobbing og utestenging foregår, og samlinger for foreldre som har felles opplevelser med egne barn som ikke har det bra på skolen. Her vil de møte mennesker som vil dem vel og som har egne erfaringer og faglig kompetanse å tilby.»

«Hverdagshelt 2020 Tone Grådahl: Stedet er utmerket til fellessamling der fosterforeldre kan treffes og utveksle erfaringer. Også et sted der fosterforeldre og barn kan møtes til hyggelig samvær. Kan også være et treffsted for fosterforeningen i Trondheim.»

«ONOFFkultur tanker om utendørsterapi – ingenting er mer universal nøkkel enn naturen. Betingelsesløs, konstant og ærlig imøte med hvem som helst.»