SAMFUNNSMIDDAG

Filantroper


Høstdokumentar som viser hvordan en falleferdig gård blir mellomstasjon og utendørsterapi for rusmisbrukere, pårørende og frivillige.

Mange har opplevd rekreasjon på gården siden åpning, egentlig, ……. en treretters middag med høye glass og lys i en kandelaber er det siste foreningen Power. På rett vei, trenger. Gården mangler renovering og forutsigbar økonomi, så frivillige, og stabile lønnsmidler, er det som trengs.
Derfor ble vi kjempeglad da de sa ja. Ett av målene med dokumentaren er at den»snakker til» byråd og helse-politikerne. De må forstå effekten og den store vinn/vinn situasjonen, og ikke minst, åpne pengepungen.
Prosjektet er i en fasen hvor frivillige bidrag må være realistiske og at offentlig støtte øker. Onoffkultur bidrar med utstillingsvindu, og en plattform hvor historien fortelles.


Det offentlige peker på frivillighet som del av
løsningen på samfunnsutfordringene. Onoffkultur mener frivillig utstrekning bør evalueres som definisjon. Fordi tilbud hvor rekreasjon og utendørsterapi, som prosjektet i Østre Tømmerdal, ikke utløser stabil offentlig støtte, selv om tjenesten brukes av offentlig instans. Det ville sikret gode initiativ og at ressurser blir ivaretatt. Frivillighet eksisterer for å oppfylle eget formål
med sin egenverdi. Ikke minst etterlengtet forutsigbarhet. Frivillighet bør ikke være bestillingsvare fra det offentlige, eller detaljstyres.
Et likeverdig partnerskap mellom det offentlige og
frivilligheten bør finne ut hvordan organisasjonenes formål og egenart bidrar til felles mål. »


ONOFFkultur har fulgt Østre Tømmerdals utvikling over tid, og lager dokumentaren som et «utstillingsvindu». Filmen viser recovery (behandling)i en naturlig ramme, samtidig blir samarbeid i nettverk og frivillige tydelig. Vi håper samfunnsmiddagens gjennom aktører og deres engasjement, skaper handlingslyst i norske husholdninger.
Filmen viser pårørendes arbeid, i et vanskelig terreng, klarer å skaper miljøer sånn at rusavhengige kan være på et egnet sted. Nauturterapi og pratiskt arbeid med å renovere en falleferdig gård.


«Samfunnsmiddagen»primæreffekt er å få husholdninger til å diskutere mer rundt middagsbordet, og ta en aktivt rolle. Alle å må få trua på at; «sammen endrer vi samfunnet.»

Mobbeombud Hans Lieng, og hverdagshelt Tone og Erik Grådahl ble invitert på «samfunnsmiddag» for å lage en faglig og hyggelig samtale om utenforskap, utendørsterapi, og fosterforeldre rollen.

Mobbeombudets tanker om bruk av Østre Tømmerdal gård (Power)
«Jeg ser flere muligheter for å bruke gården og naturen i Tømmerdalen. Det kan være som etterverntilbud for barn og unge som har vært utsatt for mobbing, trygge samtaler når barnet skal få fortelle om sin egen opplevelse slik at skolen kan sette inn treffsikre tiltak, samlinger for å bygge bedre relasjoner mellom elever der mobbing og utestenging foregår, og samlinger for foreldre som har felles opplevelser med egne barn som ikke har det bra på skolen. Her vil de møte mennesker som vil dem vel og som har egne erfaringer og faglig kompetanse å tilby.»

«Hverdagshelt 2020 Tone Grådahl: Stedet er utmerket til fellessamling der fosterforeldre kan treffes og utveksle erfaringer. Også et sted der fosterforeldre og barn kan møtes til hyggelig samvær. Kan også være et treffsted for fosterforeningen i Trondheim.»

«ONOFFkultur tanker om utendørsterapi – ingenting er mer universal nøkkel enn naturen. Betingelsesløs, konstant og ærlig imøte med hvem som helst.»