Nidarosdomen

Filantroper

Kirkekunst

Gjennom alle tider har kunst gitt form til kirkens budskap
og formidlet det ord ikke makter å forklare og uttrykke.
Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst,
alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utfolde
seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr.

«Akustikken og atmosfæren i Nidarosdomen gjør
konsertopplevelser nærmest guddommelige, også for ikketroende.»

Iphone foto 2020 – Tone Berg

CHURCH – ART – CULTURE

Throughout all times, art has given shape to
the Norwegian church’s message and convey words that have
failed to be translated and expressed. Art has its own value.
Therefore the Church wants all art, art forms and cultural
expressions to be used and unfolded in the church room with
its liturgical fixtures and equipment.

«The acoustics and atmosphere of Nidaros Cathedral make
concert experiences  divine, even for nonbelivers.»