AMATØR

Tekst: ANNE GRETE PREUS
Foto: Anirudh Thakur

Jeg var så redd for å mislykkes før
Nå vil jeg bare prøve
Å være en fin amatør
En som prøver, vil og lærer
Som håper drømmen bærer
Det er alltid noen som får en enda større bit
De sier de har vært heldige
Men kanskje var det bare slit
Det er alltid noen som er høyere på strå
Men en kan bli både stiv og kald
Av å stå for lenge på tå
Jeg var så redd for å mislykkes før
Nå vil jeg bare prøve
Å være en fin amatør
En som prøver, vil og lærer
Som håper drømmen bærer
Som aldri sier jeg kan og vet
En ekte proff i kjærlighet
En som dyrker og inderliggjør
En som elsker
Det er en amatør
Det er alltid noen som går i mål en time før
Men alle er tapere
Hvis målet er størst konto når en dør
Det er alltid noen som må krympe andres liv
For å kjenne seg store nok
I sitt eget perspektiv
Jeg var så redd for å mislykkes før
Nå vil jeg bare prøve
Å være en fin amatør
En som prøver, vil og lærer
Som håper drømmen bærer
Som aldri sier jeg kan og vet
En ekte proff i kjærlighet
En som dyrker og inderliggjør
En som elsker
Det er en amatør

Music is medicine

Let Culture be the tool

As medicine, music is not without side effects – you can get addicted and at the worst, be deaf. – Well, you have to take some chances in life, right?

Early on, I realized that music was VITAL for me, it comforts, calms, and creates energy when you need it. In dark hours, music has been a lifesaver, holding my hand, like a nurse or a napkin

Music is individual experiences, and music has a healing power for many people. Music stimulates the mind so positively that in some cases, music can cure depression. This case here is called Keith Moon – the infamous, hyperactive drummer in The Who. He with the mildly fluctuating mood. There could be a while between each time Moon felt down, but if he first went down for counting, it was so serious that he locked himself in a room to be alone. There he cured himself by playing records with The Beach Boys until hi got his mood back. Uplifting loss of people who commit suicide sends grief down to a bottom level. Music has, with therapeutic abilities, prevented me from going completely in black. In such periods,the strong forces of music have taken control. When the mind rages with anger, music has been a lifesaver to many of us.

We want music to aid the world, through global culturally project.

“Since 1991, my husband and I has lost one brother each to suicide, Knut Dagfinn, my older brother, a creative fashion-shop owner, died in 1991. My brother in law, Gunnar, left in 2011, a musician with broad instrumental skills. Two men, both intense passionate about music. They influenced our direction and our platform of understanding music. In 1991, when my brother left, the society where in a deep sense of shame, associated with suicide. On our way from childhood to adulthood, music was a «patch» that our family dysfunction needed. It took me 5 years to find a inner forgiveness that I did not contribute enough to his ability to live. Suicide relatives struggles heavely with, many forms of guilt. I finally could let go of the burden, and the worst grief in my life was over. The largest job was to forgive myself for letting my brother down.

With very little openness, and deep shame, my grief consisted mostly of letting selfforgiveness come throug. When the pin hits the vinyl, and music flows out in the room, you CAN reach a magic place, where your insides* feel peace and comfort.»
I often use the «Moon method», especially in the winter, and I highly recommend it. It is not crucial that you choose Beach Boys (I prefer Bryan Ferry or calm King Crimson, but many other bands and genders work as music therapy. The important thing is that you resort to the music you want to listen to). In other words, music picked out with the heart, not necessarily by reason. And then…let the music «wander into, or through you.»

Experience says that it never takes more than five minutes before the mood starts rising again. Should you get a relapse, just repeat the treatment as much as needed.

Let’s not get hung up on the concept of quality. There is music for every occasion, and there is good music in every genre. What is incomprehensible or bad for some may be wonderful for others. That’s why I do not smile at people who find joy in what intellectuals characterize as bad music. One of the worst things that can happen to you is to know that the music you like is not worth listening to. Let it be very clear: All music that you like and that gives you something is worth listening to.

Brian Wilson has his own explanation for why music in itself has a healing power, and why it is so important to listen to music. He says “The best music is the one that gives you the feeling of being loved. Music that helps and heals. ” The explanation makes sense, and so did Keith Moon.

(Different guiltissues is a heavy weight on family members/relatives suffering with suicide loss, an often need to seek proffesional help)

Gleden er å bidra…

«ONOFFkultur har etablert seg som noe ideelt innen kultur,
et «samfunnsverkøy» og et pusterom for samfunnsengasjerte,
kreativ mennesker .
En nonprofitt virksomhet, som også er politisk uavhengig.«

ONOFFkultur eksisterer også i fantasien,
som noe ønskelig, som ikke alltid kan realiseres.
De utenfor arbeidsmarkedet, ønsker vi å tilby plass i kulturlandskapet.
Hvor vi starter en prosess, som kanskje blir til noe mer?
Vi har vært frivillige i mange år, det har gitt oss
erfaring, økt kompetansen og nå har stort nettverk.

Gjennom ulike organisasjonsverv, kjenner vi Trondheim
godt, og har gode relasjoner med ideelle mennesker.

Utenforskap, selvmordsforebygging, rusproblematikk,
og erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus er 4 pilarer vi bidrar innenfor,
ONOFFkultur vil løfte frem flere perspektiver om sårbare temaer til de med myndighet og beslutter
. Vi har skaffet artister og produsert visuelle kampanjer til flere verdensdager!

Visuell produksjon, Tone Berg

Vårt klassisk gitar nettverk spenner fra Italia til Trondheim,
– akustisk viserock/pop/prog og trønderrock.
ONOFFkultur kan ta bestemte ansvarsområder, når det gjelder konsert arrangering. Vi kan også etterspøres som rydde og rigge hjelpere.


Vi skaper profil og uttrykk, og henter kreative innspill i nettverket. ONOFFkultur er ikke helårs virksomhet, men og vi være en nisje for små intime arrangement.
2022 ble et planleggings og skrivebords år, men vi brukte rikelig god tid
Levendefestival på Rockheim.
ONOFF skriver nye prosjekt for menn og helsevesen sommeren 2023.

«Kulturenheten har hittil godkjent alle våre prosjekt, og bidrat med økonomisk støtte.«

Alle bør ta en rolle i å skape et samfunn med mindre forskjeller. Strukturelle grep bør tas fra politisk hold, men enkeltindivider har også påvirkningskraft. Bronfenbrenner (1979) viser det i modellen som utvikler mennesker i et gjensidig samspill med sine omgivelser. Fra familien, til naboer, nærmiljø, skole og arbeidsliv. Vi påvirkes av holdninger og normer, krav som stilles oss, rettighetene vi har og hvilke lover og regler vi må følge. I alle system som virker rundt mennesket finnes faktorer som beskytter oss og faktorer som øker risikoen for skjevutvikling.

Samfunnets jobb er å sikre god livskvalitet uavhengig av status, kjønn, intelligens, eller hvor du bor i landet. Øke sannsynligheten for at barn når sine potensial uavhengig av hva familien deres tjener. Når den sosiale mobilitet synker i Norge, og det er større sjanse for å lykkes hvis foreldrene dine er rike enn om du har gode evner, betyr det i praksis at vi går glipp av mange kloke hoder (Aasland, 2019).

Med 12 års frivillighet i Trondheim, på mange stasjoner, håper vi 2023 også
får god utvikling.
Ta kontakt med ONOFFkultur, om du har en kul idé, ønsker å skape noe nyttig eller ideelt. Man må ikke spille pået instrument, eller ha bachelor eller en mastergrad. For gjennom lidenskap får vi drivkraft til å skape, og med det nettverk vi er, får vi mange muligheter i fremtiden.
Vi jobber av og på, slik logoen sier: ON/OFF – vent og se.

«Vi utvikler prosjekter med tittelen samfunnsmiddagen, der grasrota (folk flest) får komme med sine meninger, spise et varmt måltid med folk som har ansvar på området.

ONOFF_Innhold

Driver årlig aktivisme for klima og psykisk helse!

ONOFFkultur mener Norge trenger flere aktivister, at mange bruker sin stemme for å skape positiv endring i samfunnet. Vi trenger både aktivister som går langt og dedikerer livet sitt til aktivisme, men også folk som gjør en skikkelig innsats i hverdagen for å gjøre verden til et bedre sted, de kan vi definere som “hverdagsaktivister”.

ONOFFkultur har brukt mye tid på å skape en gjenkjennbar profil,
vår innholdsdesigner lager innhold til både digitale flater og Youtube.
Våre arrangement har et eget uttrykk, og noen ganger deler vi ut flyers i
bygatane, i dagene før arrangementet
.

Vi lager avtaler og frivillige kontrakter, solid nettverk kulturmiljøet i Trondheim.
Siden 2017 har Tone Berg jobbet med virksomhetens synlighet.
ONOFFkultur bruker alt fra klovner til Charlie Chaplin, og lager helhet
med illustrasjon eller levende plakater.
Som brukes i bygatene på travle dager for å fortelle om våre arrangement.
ONOFFkultur ønsker gjenkjennbar innholdsdesign (tema ansvar) for alle digitale plattformer. Onoffkultur har årshjul med oversikt over aktiviter i inneværende år for (2023) for ekmagasinet.no og onoffkultur.no

«Vi er opptatt av ideelle slitesterke prosjekt» som er nyttige for (Trondheim)

Vi tilbyr helhetlig innholdsprofil, plakater, instagram, FB, og Twitter annnonser, fra små til middels store og fullskala arrangement.
Ekmagasinet samarbeider med flere nye skribenter under paraplyen psykisk helse. Vi har fått en forfatter til å fortelle om hvordan hun
lanserer sin bok. Lill Fanny Sæther.
På ekmagasinet lar vi en stortingsrepresentant fortelle hvordan livet tok en helt ny kurs når hun skiftet jobb fra førskolelærer på barnehage til å representere Rødt på stortinget. Hege Bae Nyholt fra Rødt.

I 2020 bestemte vi oss for å dokumentere noe av vårt arbeid som frivillige på film.
(2023) Når vi får ordnet midler eller sponsor/inntekt ONOFFkultur, skal filmprosjektet igang med mål om få filmen på «lerret».


Innholdsdesigneren har kompetanse fra er vipkunder (største kundesegmentet hos Telenor)
I DittDistrikt der hun jobbet med synlighet i alle bransjer, alt fra advokater, tannleger og til rørleggere. Ditt Distrikt’s salgssamtale var veldig viktig, og gravde frem kundenes behov og annonse strategi. Gjennom trakter og USP (Unique SellingPoint) fant vi frem vi løsninger med helt riktig markedsføring.
Tone har bred kompetanse på kundebehandling, med beste salgstall i landet i flere perioder.
En kompetanse hun som frivillig liker å bidra med til ONOFFkultur, og får fortsatt gode tilbakemeldinger på kampanjene fra ulike organisasjoner.
Vi tror årsaken er sammensatt, men bred arbeidserfaring, og en unik kreativ markeds analysere. ONOFFkultur er genuint opptatt av sosiale (skjevheter) samfunnsutfordringer, kunnskap som stadig utvikles gjennom verv i ulike organisasjoner.


Vår innholdskaper utvikler profilene på Facebook, Instagram og Youtube kontoer, som har vært hennes ansvarsområder fra oppstart.
Jostein kommuniserer og bygger nettverk, logistikk er hans ansvar,
og deltar på alle oppstartsmøter med sosialistiske og engasjert innspill.

ONOFFkultur er synlig på mange kanaler.

Twitterkonto har 1.k følgere
Instagram totalt 900 følgere (Tone har ca 600 følgere på mockingbirdlady konto)
LinkedIn ca 300 følgere
Facebook 1.5 K totalt fra begges kontoer.
Emagasinet har snart 200.000 besøkte europa. I år vil nye gjesteskribenter bli synlig på vårt ekmagasin.no.

1 mål er å lage et nonprofitt, humanitært psykisk helsemagasin. Tone har tidligere jobbet som erfaringskonsulent hos et ambulant team
i Trondheim. Hun ble lovet fast stilling, som hun aldri fikk. Fortsatt mangler tydelige det rammer. Derfor valgte hun en politisk kamp for rollen, i helse og sosilal politisk forum, Rødt Trondheim.

Økning i konverteringer

Begrepet brukes hyppig blant markedsførere, og kanskje særlig om digital markedsføring. Enklest sett handler det om at mennesker gjør noe du ønsker at de skal gjøre på nettstedet ditt – da har de konvertert.

Whitespace er en essensielt outlay for brukeropplevelsen og bidrar til:

  • Økt lesbarhet
  • Forbedre fokus
  • Bedre forståelse av innholdet
  • Bedre brukeropplevelse
  • Økning i konverteringer

Innholdsdesign – må skape lesere

Hvordan skal du få folk til å lese det du skriver? Det hjelper lite å skrive lange tekster om produktet ditt dersom det er ingen som gidder å lese det. Her er virkemidler som øker folk flest sin leservilje.

Samspillet mellom innhold og design

Innholdet er det viktigste du har på nettstedet ditt. Derfor er det viktig å presenterre det på en måte som gjør at flest mulig skal få med seg mest mulig.

Når du setter i gang med et webprosjekt er det essensielt å ferdigstille så mye som mulig av innholdet før man begynner på designet. Designets viktigste rolle er å bidra til at budskapet kommer godt frem lett forståelig.

Innholdet og designet sammen skal styre brukeren til å utføre en ønsket oppgave. Når innhold og design spiller på lag, skapes gode brukeropplevelser.

Tid å lese: 4,7 minutter.


Frivillighet

Næringsaktører som samarbeider med frivillige organisasjoner, må forstå verdien og kompetansen organisasjonene sitter på og hvordan de kan bidra til å bygge opp under den. Akkurat som frivillige organisasjoner må forstå hvilken verdi næringsaktørene kan bidra med og hvordan man sammen bygger synergier og resultater som er større enn hva de to partene kunne fått til hver for seg.

I gode samarbeid gjør partene hverandre sterkere. Del kompetanse og ressurser med hverandre, og skap sammen-fallende langtidsstrategier som tar utgangspunkt i disse.

Næringslivet bør ha skatte-insentiv som støtter frivillighet

Regjeringens frivillighetsmelding slår fast at en framtidsrettet frivillighet bør se på flere finansieringsmuligheter og samarbeidspartnere for arbeidet sitt. Her må også det offentlige være aktivt med og legge godt til rette for samarbeid med næringslivet.

Slik regelverket er i dag, får bedrifter trekke fra sponsing av arrangement i regi av frivillige organisasjoner som markedsføringsutgifter på skatteseddelen. En rapport fra Deloitte viser at regelverket i dag gir lite rom for fradrag for såkalt sosiosponsing. ONOFFkultur og Frivillighet Norge mener regelverket må endres slik at at næringslivet får samme skattemessige insentiver til å inngå sponsoravtaler med alle typer frivillige organisasjoner.

DSB – https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/