Solidarisk kultur

Filantroper
  • Revidert Desember 2020.

ONOFFkultur driver med humanitære samfunnsoppdrag i kulturlandskapet. Konsept hvor lokale ressurser arrangererer 4 ganger i årlig europeisk og norsk mat, norske hageurter & drikke fra gode produsenter.
2 ulike arrangement:
1) Kulturkveld med lokal musiker, varighet ca 3 timer.
2)Prosjektsmøte skreddersydd for etablering av ny kunde, B2B-virksomhet

Hjemmeatmosfære trøndersk mat»gourmetteri» mat og drikke basert på lokale råvarer (den Gyldne omvei), indviduel planlegging, kapasitet våren 2021.


Vi arrangerer møter, små konserter og bidrar på større festivaler i 2021.

Filantropi (av gresk filos, venn; og anthropos, menneske) å handle til beste for andre, uten å tenke på økonomisk vinning. Personer som bedriver filantropi kalles filantrop. En filantrop er en som gir av egne finansielle midler og som gir av sin tid og kompetanse, til veldedige saker eller organisasjoner. Filantropi er en effektiv måte å bidra til forandring og utvikling i samfunnet uten å gå omveien om myndighetenes byråkratiske apparat. Filantropi er en viktig inntektskilde for kunstneriske og humanitære saker.

Kultur uten fingerspids perfeksjonering, proffesjonellisme nok til å lage minneverdige høydepunkt. Onoffkultur jobber lokalt med grønn filosofi, og med en global visjon. Enkle grep og lokalitet i «hjemmeatmosfære». Grunntanken er omsorg for mennesker, natur og dyr, og skape kulturelle høydepunkt.

Unike evvent som styrer unna masseproduserte opplevelser. Vi konkurrerer ikke med helårs virksomheter innen mat og arrangering. Vår nisje er å lage sjeldne kvelder. Det viktige for ONOFFkultur er bredt regionsamarbeid, med matlevrandører og artister som helhetlig passer vårt konsept.
Signaleffekten som skapes ved å hedre virksomheter som bemerker seg i lokalsamfunnet, enten det er grønn eller (RØD)sosial bærekraft. OnoFFkultur setter lys på mennesker som utmerker seg positivt i byen Trondheim.
God virksomhet for samfunnet, kan gi tittelen:
Hedersmenn og kvinner.

Filantropi blir ikke alltid tolket som et universalt gode. Filosofer som Friedrich Nietzsche protesterte mot filantropi på et filosofisk grunnlag, de sammenlignet det med at de svake lever av de sterke. ONOFFkultur vil at kultivering utløser bærekraft. Prosjekt aktivisme med fokus på bedre samfunn.

Styresmaktene er oftest støttende overfor filantropiske tiltak. Alle land kan gi skattelette til de som gir faste beløp til veldedige og humanitære formål.

ONOFFKULTUR et utviklingsprosjekt hvor kultur og mat er på menyen. Vi samarbeider med andre organisasjoner og kulturpersoner, markere øyeblikk for Trondheimsbedrifter eller organisasjoner. «Alle bidrar til et bedre samfunn ved å gi tilbake»