Human og solidarisk

Sosial entreprenør

ONOFFkultur driver med humanitære samfunnsoppdrag i kulturlandskapet. Konseptet satser på bærekraft når det gjelder mat og sosial, utvikling,- noe alle kan benytte i sin hverdag, men også spisse festen med. Onoffkultur jobber lokalt, med grønn filosofi og globalt språk. Omsorg for mennesker, natur og dyr, og kulturelle høydepunkt. Mer info via kontaktskjema

Filantropi (av gresk filos, venn; og anthropos, menneske) innebærer å handle til beste for andre, uten å tenke på økonomisk vinning. Personer som bedriver filantropi kalles filantrop. En filantrop er altså både en som gir av egne finansielle midler og en som gir av sin tid og kompetanse, gjerne til veldedige saker eller organisasjoner. Filantropi er en effektiv måte å bidra til forandring og utvikling i samfunnet uten å gå omveien om myndighetenes byråkratiske apparat. Filantropi er en viktig inntektskilde for kunstneriske og humanitære saker.

Filantropi blir ikke alltid tolket som et universalt gode. Filosofer som Friedrich Nietzsche protesterte mot filantropi på et filosofisk grunnlag, de sammenlignet det med at de svake lever av de sterke. ONOFFkultur vil at kultivering utløser bærekraft. Prosjekt aktivisme med fokus på bedre samfunn.

Styresmaktene er oftest støttende overfor filantropiske tiltak. Alle land kan gi skattelette til de som gir faste beløp til veldedige og humanitære formål.

ONOFFKULTUR et utviklingsprosjekt hvor mat og musikk er menyen. Vi samarbeider med andre organisasjoner og kulturpersoner, markere øyeblikk for Trondheimsbedrifter eller organisasjoner. «bedre samfunn er å gi tilbake»

Medio September – finale eksamen på konseptet, de siste billettene legges ut i slutten av august.