Humanitær

Sosial entreprenør

ONOFFkultur vil drive med humanitære samfunnsoppdrag innen kulturlandskapet. Hvis konseptet fanges opp riktig, vil onoffkultur jobbe lokalt , samtidig som filosofien sprer seg globalt. Vi tilbyr et «krydder» for verden.

Filantropi (av gresk filos, venn; og anthropos, menneske) innebærer å handle til beste for andre, uten å tenke på økonomisk vinning. Personer som bedriver filantropi kalles filantrop. En filantrop er altså både en som gir av egne finansielle midler og en som gir av sin tid og kompetanse, gjerne til veldedige saker eller organisasjoner. Filantropi er en effektiv måte å bidra til forandring og utvikling i samfunnet uten å gå omveien om myndighetenes byråkratiske apparat. Filantropi er en viktig inntektskilde for kunstneriske, religiøse og humanitære saker.

Filantropi blir ikke alltid tolket som et universalt gode. Filosofer som Friedrich Nietzsche protesterte mot filantropi på et filosofisk grunnlag, de sammenlignet det med at de svake lever av de sterke. ONOFFkultur vil at kultivering utløser bærekraft. Prosjekter med kulturaktivisme som påvirker samfunnet.

Styresmaktene er oftest støttende overfor filantropiske tiltak. Alle land kunne gi skattelette til de som gir faste beløp til veldedige og humanitære formål.

ONOFFKULTUR et utviklingsprosjekt hvor er mat og musikk er hovedingredienser. I samarbeid med andre, skape gode bidrag til Trondheim.
Blir grunntanken godt mottatt, utvikler vi ONOFFkultur lokalt og sprer konseptet globalt.